Over Koopmans & van Beek

In 2005 zijn bedrijven Koopmans Recycling B.V. en Van Beek IJzer- en Metaalhandel B.V. samengegaan. Het samengaan van Koopmans en Van Beek heeft ervoor gezorgd, dat er een diversiteit aan materialen is ontstaan, zoals papier, ferro, non ferro, plastic en hout(pallets).

De eigenaren André Heijblom en Arjan Koopmans werken vooralsnog onder de naam Koopmans & Van Beek.

Het terrein in Oosterhout beslaat ongeveer 21.000 m2 en wij hebben ca. 500 containers in
gebruik.

image2                             Iphone 4s 2343

Er zijn 20 medewerkers in dienst. Het team van medewerkers verzamelt en verwerkt dagelijks afval uit 5 hoofdgroepen: papier, kunststof, hout, oud ijzer/metalen en restafval. Het werkgebied reikt van Rotterdam tot ‘s-Hertogenbosch.

Koopmans & Van Beek maakt voor de aan- en afvoer van de materialen gebruik van
3 containerwagens. Binnenkort wordt de 4e containerwagen in gebruik genomen.

IMG_0521          008

Uit oogpunt van kostenbeheersing en milieuverantwoorde verwerking is het verstandig om
de gescheiden afvalstromen toe te vertrouwen aan 1 vaste gespecialiseerde partner. Daarbij is het van groot belang dat de aanleverende partij beseft dat afvalverwerking niet per definitie een kostenpost is, maar in sommige gevallen keihard inkomsten kan opleveren. Vooral wanneer het volume groot genoeg is voor rendabel transport.

Koopmans & van Beek garandeert bedrijven tegen minimale kosten de verantwoording te nemen over de afvoer van de reguliere 5 afvalstromen. Afhankelijk van de ontwikkeling in de markt, het volume  en de samenstelling van de afvalstromen is de kans groot dat de klant verdient aan de samenwerking.

Koopmans & van Beek rekent geen voorrijkosten en huur voor de containers.